Politika zasebnosti


Na spletni strani trgovina.spomincica.com spletne trgovine SPOMINČICA, ki jo upravlja Spletna trgovina, Tina Primc s.p.(v nadaljevanju: upravljalec) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko obrazca »KONTAKTNI OBRAZEC«, skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in tem pravilnikom, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če izpolnite zgoraj navedene obrazce.

Osebni podatki, ki jih pridobimo so:
 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Pošta in poštna številka
 • Elektronski naslov
 • Uporabniško ime in geslo
 • IP naslov uporabnika, s katerega dostopa do spletnega mesta
Osebni podatki, prejeti z izpolnitvijo kontaktnih obrazcev se uporabljajo samo za morebitno komunikacijo po elektronski pošti za odgovor na vaše povpraševanje ali izpolnjevanje pogodbene obveznosti na podlagi spletnega nakupa. Samo v kolikor privolite v prejemanje elektronskih sporočil z obvestili o novostih in ugodnostih, vam jih bomo poslali.
V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali nepooblaščenim osebam.

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljalca.

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@spomincica.com in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da spomincica.com brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da spomincica.com brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da spomincica.com omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko spomincica.com njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval spomincica.com v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke spomincica.com posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si spomincica.com osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Uporabnik/ca je s podpisom privolitve seznanjen/a, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@spomincica.com

Seznanjen/na je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika spomincica.com storitev zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/na je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljalec spletne trgovine:
Spletna trgovina, Tina Primc s.p.
Kamniška cesta 19, 1230 Domžale
T: 041 352 256
E: info@spomincica.com

08.01.2020